Intervisie


Wie van ons wordt niet regelmatig geconfronteerd met een vraag of een situatie die om een antwoord vraagt, maar waarbij we onzeker zijn over welk antwoord het meest passend is. Laten we ons te veel leiden door onze persoonlijke overtuigingen, emoties, irritaties of allergieën? Zijn we voldoende instaat om van perspectief te wisselen om zo tot een meer gewogen oordeel te komen? Hebben we voldoende kennis van zaken? Herkenbare vragen, die je heel goed in collegiaal verband aan de orde kunt stellen.

Voor mij is intervisie zo’n collegiaal verband, dat past bij het werken aan persoonlijk leiderschap waarbij de verbinding tussen mensen terdege vorm krijgt. Wanneer een groep een aantal keren onder begeleiding daarmee gewerkt heeft, kan de groep zelfstandig verder en wordt intervisie een regelmatig terugkerend onderdeel van samenwerken. Daar richt ik mij op bij het begeleiden van intervisiegroepen.

Lees verder