Leiderschap


Tijdens de gesprekken met leidinggevenden ervaar ik steeds weer dat het uiteindelijk gaat om de volgende vragen:
• Wie ben ik en wat neem ik daarvan mee in mijn leiderschap?
• Vanuit welke zingeving en waarden geef ik vorm aan mijn leiderschap?
• Hoe kan ik mijn persoon en mijn zingeving inzetten ten dienste van de organisatie waaraan ik leiding geef?
Anders gezegd: Hoe geef ik vanuit wie ik ben en mijn zingeving, invulling aan mijn leiderschap ten dienste van de organisatie, wellicht in het kader van een grotere context.

Samen met leidinggevenden ga ik vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Mijn jarenlange ervaring als schooleider is een waardevol element binnen mijn coaching: een professionele ontmoeting tussen leidinggevenden, ieder met een eigen verantwoordelijkheid.

De vragen over leiderschap komen aan de orde binnen individuele coachgesprekken, het werken met managementteams, maar ook binnen een heel bijzondere 6 daagse bezinning op leiderschap in Zuid-Italië, : “Doe ik mijn bedoeling” (zie link hieronder). Uiteindelijk is leiderschap voor iedereen een belangrijk thema: hoe geef ik inhoud aan (mijn) persoonlijk leiderschap?

Folder Italië Traject