Intervisie:


- Groot de Alice en Groot Gerda, Een pot met goud, werkboek intervisie in het onderwijs.
- Hendriksen Jeroen, Begeleid Intervisie Model, collegiale advisering en probleemoplossing.
- Hendriksen Jeroen & Anja Brasser, Organisatie opstellingen binnen intervisie, theorie, methode, toepassing.
- Hendriksen Jeroen, Werkboek Intervisie.