Persoonlijke coaching


Afdelingsleider VWO/Gymnasium


Als ik terugdenk aan onze gesprekken dan komt een aantal aspecten bij me boven: Ik vind een wederzijdse betrokkenheid bij de doelstelling van de coaching belangrijk. Het is voor mij erg belangrijk dat er dynamiek is in het traject: hulpmiddelen zoals tests, metingen etc. moeten ondersteunend zijn en niet leidend. Dat gaat in onze gesprekken heel erg goed. Ik merk ook dat het voor mij erg goed werkt dat we opvattingen en overtuigingen delen. Dat maakt dat er een toenadering is op dat niveau waardoor het makkelijk wordt om te kijken naar gedrag etc. Of anders gezegd: je hebt een gelijk referentiekader. Belangrijk is wel dat het mogelijk is om die opvattingen ook te blijven uitdagen, te blijven prikkelen en regelmatig ter discussie te stellen.

In onze gesprekken ontdek ik ook nieuwe facetten aan mezelf en het geven van ruimte daaraan is erg belangrijk. Het is goed dat er instrumenten zijn die helpen bij die ontdekking en de duiding ervan….”.
(Het instrument waarnaar verwezen wordt is de TIFF).