Teamcoaching


Werken in teamverband geeft je energie omdat je, werkend aan een gemeenschappelijk doel, je jouw kwaliteiten in kunt zetten en gebruik kunt maken van de kwaliteiten van anderen. Door op een open en veilige wijze met elkaar te communiceren en feedback te geven, wordt er van elkaar geleerd. Conflicten worden niet uit de weg gegaan, maar worden ervaren als situaties waarvan je kunt leren. Voor zo’n team geldt dat het totaal meer is dan de som der delen. Maar ………

Goed functionerende teams zijn geen vanzelfsprekendheid. Het werken in teams kun je leren én vraagt steeds weer om aandacht, om het afwegen van belangen, om betrokkenheid en inzet van alle teamleden.
Wat bindt ons? Welke kwaliteiten zie ik bij de ander en bij mijzelf? Wat verwacht ik van de ander en wat kan ik zelf doen? Hoe ga ik met allergieën om en hoe geef ik uiting aan mijn behoeften? Hoe blijf ik buiten de Dramadriehoek? Wat krijgt geen aandacht? Mooie vragen om samen te onderzoeken vanuit een basis van onderling vertrouwen en gericht op het realiseren van een gemeenschappelijk doel.