Effectieve Communicatie


“…..Woorden zijn vensters (of zijn ze muren)…..”

Bovenstaande tekst is de titel van een gedicht van Ruth Bebermeyer (zie hierna) en geeft volgens mij heel mooi weer waar het uiteindelijk bij communicatie om gaat: vensters of muren. Het belang van goede communicatie kan nauwelijks overschat worden, de moeite die het ons vaak kost wordt nogal eens onderschat. Hoe vaak kom je, terugkijkend op een gesprek of vergadering, niet tot de conclusie dat het helemaal niet liep zoals je dat wenste: je hebt geen woorden kunnen geven aan wat je wilde zeggen en/of je was niet in staat te luisteren naar wat de ander wilde zeggen. Niet alleen de woorden maar ook de lichaamstaal speelden je parten. Het kost veel negatieve energie en de betrokkenheid c.q. passie neemt af. Mij overkomt dat nog steeds.

Lees verder